Gl Kimya

YA SKC KPK SPREY
GT-805


eitli metal yzeylerinden ya ve kir temizliinde kullanlan uucu spreydir.

- Elektrik irtibat elemanlarni mikro alterler ve rleler, kontraktrler, klemensler ve balant elemanlar gibi paralarn temizliinde ve bakmda kullanlr.
- Fren balatalarnn ve mekanizmalarnn temizliinde ve bakmnda kullanlr.
- Yaptrmai boyama veya kaplama n cesinde temizlenmesi gereken metal, cam, plastik gibi yzeylerin n temizliini salar.
- Tozu ve ya sratle uzaklatrr.
- Matbaa sektrnde kullanlan makinelerin mekanik dili ve zincirlerinin temizliinde kullanlr.
- Tekstil sanayinde kullanlan dokuma, rme, iplik gibi eitli makinelerin ileyen metal aksamlarnn yalanmasnda kullanlr.
- Gres ya makine ya gibi tm petrol trevli yalarn temizliinde kullanlr.
- Korunmas gereken kalp ve tr metal aksamlarda kullanlr.
- Vernik, lak, mika, plastik boya gibi izolasyon maddelerine zarar vermez.
- Temizlenen yzeyde kalnt brakmazi serbest halde uar, kokusuzdur, gvenle kullanlr.


Gl Kimya