Gl Kimya

KONSANTRE DEZENFEKTANLI GENEL TEMZLK SIVISI
SX 300


RNN ZELLKLER
Dezenfeksiyon ileminin ok gerekli olduu yerlerde ve ayn zamanda kirliliin yaand ortamlarn temizliinde kullanlmak zere konsantre olarak formle edilmi quarterner amonyum bileiidir.
Kullanld yerlerde kalnt brakmaz.
Dezenfeksiyon ve temizlik sonras kesinlikle durulama gerektirmez.
Gram negatif ve gram pozitif mikroorganizmalara (Candida albicans, pseudomonas aeruginosa, klebsiella pneumoniae, staphylococcus aureus, escherichia coli, mycobacterium smegmatis, aspergillus niger, salmonella typhi, shigella dysentaria, bacillus cereus. Alfa hemolytic streptocci.) kar etkilidir.
Kf, maya, mantar vb. hastalklar oluturan protozoaya kar etkilidir.
Klimalarda, su depolarnda, musluk azlarnda zellikle bulunan lmcl lejyoner virsne kar son derece etkilidir.Ayn zamanda bozulmu st,yourt ve sigara kokusu gibi kuma zerinde ve ortamda kalan remi ar bakterileri ve kokularn yok eder.
Kan ve mrekkep kirlerini temizler.
Kanatl kmes hayvanlarnda grlen gumbaro hastalnda ok etkilidir. Halk arasnda dier ad da tavuk vebas olarak bilinir.
Tavuk iftliklerinde, haralarda, byk ve kk ba hayvan yetitirme iftliklerinde tm yzeylerin ve makinelerinin temizlik ve dezenfeksiyonunda etkilidir.
Doada biyolojik olarak paralanr.
Toksik deildir. Korozif etki etmez.
Antistatiktir. Temizlenen yzeyin toz tutmasn ve bakteri oluturmasn geciktirir.
Hibir kanserojen madde iermez.
HIV virsne etkilidir.

KULLANIM ALANLARI
Fabrikalarda ,okullarda, hastanelerde, otellerde, restaurantlarda, hamamlarda, saunalarda, ve youn insan kullanmna ak alanlarn dezenfeksiyonunda kullanlr.
Hijyen asndan nem tayan tuvalet, lavabo, banyo gibi alanlarn temizliinde ve dezenfeksiyonunda kesinlikle kullanlmaldr
Hijyenik ortamn salanmas asndan sudan etkilenmeyen tm yzeylerde (PVC, epoksi, beton, mermer, mozaik, karo, fayans, deri, krom, vinil, formika, porselen, lake, parke, kuma, tula, duvar kad vb.) paspas ve benzeri uygulamalarla yaplan temizliklerde ok etkilidir.
la sanayinde genel temizlik ilemlerinde kullanlr.
Toplu tama aralarnda (otobslerde, minibslerde, trenlerde, gemilerde, metro vagonlarnda vb.) youn insan topluluunun bulunduu alanlarda oluan mikroorganizmalarn yok edilmesi ileminde kullanlr .
Gda sektrnde, dezenfeksiyon ve temizliin gerekli olduu her trl yzeyde, et ve tavuk kesimhanelerinde, ksaca hijyenin gerekli olduu sudan etkilenmeyen tm yzeylerde kullanlmas zorunludur.
noksal tip mutfaklarn her alannda hijyenik ortamn salanmas asndan kullanlmas zorunludur.

Gl Kimya