Gl Kimya

BETAPOL D3-WR SKELET TUTKALI

Betapol D3-WR, % 51 kat maddeli, plastifiyanl, dolgusuz, yksek yapma gcne ve esnek film yapma zelliine sahip su bazl Polivinil Asetat homopolimer emlsiyondur.

Uygulandnda kuruduktan sonra effaf, esnek ve salam bir film tabakas oluturur. Yksek yapma gvne sahip olup, zellikle neme ve suya dayankl bir tutkaldr.

Ambalaj
30 Kg Kova

Gl Kimya
Gl Kimya